Информация

Във офертата са приложени следните документи :
– договор за извършения ремонт
– приемно предавателен протокол
– сертификат за съответствие и качество на вложените материали.

Материалите са чешко производство :

-STABI GLASS

– HP TREND

Монтират се тръби PN 16 за студена вода,а за топла и циркулационна са с алуминиева вложка,която ги предпазва от деформация,правейки ги устойчиви при по-високи температури и налягане.
Приложени материали за допълнителна информация.
Гаранция за монтажа – 20 години
Срок на изпълнение – 1 ден