СМЯНА НА ЩРАНГОВЕ

СМЯНА НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЩРАНГОВЕ

Етапи на работа :
1. Демонтаж на старите тръби.
2. Почистване.
3. Монтаж на нови тръби за топла,циркулационна и студена вода.
– монтаж на сферични кранове,преди всяко отклонение
– укрепване
– поставяне на изолация на тръбите,съобразена с диаметъра на тръбите
4. Почистванe на отпадъците и извозване на старите тръби.

СМЯНА НА ВЕРТИКАЛНИ ЩРАНГОВЕ

Етапи на работа :
1. Изрязване на стария щранг.
2. Монтаж и укрепване на новите тръби за топла,циркулационна и студена вода.
3. Почистване и извозване на старите тръби.